اعتماد صنایع پالایشگاهی به کاتالیست ساخت داخل

 

مجتمع پالایش نفت بندعباس بعنوان سومین پالایشگاه‌ بزرگ ایران که بیست درصد از انرژی کشور را تامین می‌کند در عملیات تعمیرات اساسی واحد هیدروژن سازی خود، برای نخستین بار از کاتالیست ایرانی استفاده نمود. 
 کاتالیست ریفرمینگ اولیه بعنوان نخستین کاتالیست بومی شده در صنایع پالایش و پتروشیمی شناخته میشود که توسط شرکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو بومی‌سازی گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز سرو ، این کاتالیست در عملیات تعمیرات واحد هیدروژن سازی مجتمع پالایش نفت بندرعباس در هفته گذشته مورد استفاده قرار گرفت. 
کاتالیست ریفرمینگ اولیه به صورت دو لایه شامل کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب و کاتالیست ریفرمینگ اولیه پوشش داده شده با پتاس در عملیات تعمیرات اساسی واحد هیدروژن مجتمع پالایش نفت بندرعباس استفاده گردید. 
شرکت نفت و گاز سرو تاکنون موفق به تولید و بومی سازی بیش از ۳۰ نوع کاتالیست که شامل تولید تمام کاتالیست های مورد استفاده در فرآیندهای تولید اوره، آمونیاک‌، متانول و هیدروژن در صنایع پتروشیمی و پالایش و‌ نیز کاتالیست های مورد استفاده در صنایع فولادسازی  شده است.