کاتالیست بعنوان کالایی استراتژیک در صنایع مهمی چون پتروشیمی، پالایش و فولاد معرفی میشود که امکان تولید این صنایع بدون حضور کاتالیست امکان پذیر نبوده و یا توجیه اقتصادی ندارد. (مقالات در رابطه با کاتالسیت را اینجا بخوانید)

از انیرو به پشتوانه دانش فنی به دست آمده توسط شرکت نفت و گاز، محصولات این شرکت برای کاربرد در صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد کشور تولید می شود. این شرکت توانسته است علاوه بر تکمیل کاتالیست های چرخه فرآیند تولید گاز سنتز در واحد تولید هیدروژن مجتمع های پالایشگاهی و نیز تکمیل زنجیره کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند تولید اوره و آمونیاک و متانول مجتمع های پتروشیمی و،کاتالسیت های مورد استفاده در واحد آهن سازی مجتمع های فولادسازی را نیز تولید و بومی سازی نماید.  

 

طبقه بندی محصولات شرکت نفت و گاز سرو

کاتالیستهای زنجیره تولید اوره و آمونیاک

کاتالیست هیدروژناسیون

گارد سولفورزدایی

کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب

اکاتالیست ریفرمینگ ثانویه

کاتالیست شیفت دما بالا

کاتالیست شیفت دما پایین

کاتالیست متاناسیون

کاتالیست حذف هیدروژن

 

کاتالیستهای زنجیره تولید متانول

کاتالیست هیدروژناسیون

گارد سولفورزدایی

کاتالیست پیش ریفرمینگ

کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب

کاتالیست ریفرمینگ اتوترمال

کاتالیست سنتز متانول


کاتالیستهای زنجیره تولید هیدروژن در صنعت پالایش نفت

کاتالیست هیدروژناسیون

گارد سولفورزدایی

کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب

کاتالیست شیفت دما بالا

کاتالیست شیفت دما پایین

کاتالیست متاناسیون

 

کاتالیست های زنجیره تولید آهن اسفنجی در صنعت فولاد

گارد سولفورزدایی

کاتالیست خنثی آهن اسفنجی

کاتالیست نیمه فعال آهن اسفنجی

کاتالیست فعال آهن اسنفجی - فرآیند میدرکس

کاتالیست فعال آهن اسنفجی - فرآیند پرد

 


 

دانلود کاتالوگ