پوشش رسانه ای تفاهم نامه پتروشیمی مروارید در رابطه با تجاری سازی کاتالیست هیدروژناسیون استیلن برای تولید استیلن در فرآیند اولفین

دانلود

مقاله: کیفیت زبان مشترک ما و مشتری است!

میزگرد مدیران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات و شرکت نفت و گاز سرو  به مناسبت آغاز به کار بزرگترین ریفرمر فولادی کشور با کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو

مقاله: تبلور و تحقق شعار " اهتمام بر استفاده از كالاى ايرانى و اقتصاد مقاومتى" در فعاليت هاى شركت دانش بنيان نفت و گاز سرو 

یادداشت مدیران شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در خصوص بومی سازی کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو 

گزارش 1000 روز عملکرد کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مقاله: تاثیر استفاده از کوره های تونلی در به دست آوردن محصولی با کیفیت یکنواخت.

مقاله: فاکتورهای موثر در طراحی ساخت کاتالسیت

مقاله: توسعه نظام هوش تجاری در نفت و گاز سرو - تمرکز کنفرانس مدیریت پروژه بر فعالیت های دانشی شرکت نفت و گاز سرو 

یادداشت: تشریح خدمات آموزشی شرکت نفت و  گاز سرو