یک موفقیت ملی در حوزه صنعت پتروشیمی

تحویل کامل پروژه تولید کاتالیست های هیدروژناسیون استیلن به پتروشیمی مروارید

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز سرو تنها کاتالیزور تولید اتیلن در سراسر جهان کاتالیست هیدروژناسیون استیلن است که توانایی تولید آن فقط در اختیار چند شرکت خارجی بوده و حدود 35 سال بود که این نوع کاتالیست را مجتمع های پتروشیمی ایرانی از شرکت های خارجی وارد می کردند. کاتالیست هیدروژناسیون استیلن به عنوان یکی از استراتژیک ترین کاتالیست هایی شناخته می شود که در صدر کالاهای تحریمی جای گرفت به طوری که هدف از این تحریم ضربه زدن به شرکت های ارزش آفرین در صنعت پتروشیمی بوده است.

از اینرو با نگاه ملی و والایی که در مجموعه پتروشیمی مروارید از سالیان قبل وجود داشت، باعث شد تا این کاتالسیت مسیر تحقیقاتی و تولید نیمه صنعتی خود را به عنوان یک پروژه مشترک پیش ببرد و با یک سرمایه گذاری پژوهشی که از سوی پتروشیمی مروارید صورت پذیرفت مسیر تجاری سازی آن توسط متخصصین شرکت نفت و گاز سرو انجام شد و پس از کسب امتیازات فنی و عملکردی مدنظر، تولید آن در شرکت نفت و گاز سرو صورت پذیرفت و در ماه گذشته این کالای ارزشمند به صورت کامل برای استفاده صنعتی تحویل پتروشیمی مروارید شد.