در پایان روز بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های حوزه دانش بنیان، آقای محمد دیدری رییس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز سرو میهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه یک سیما بود. این برنامه را در این ویدیو مشاهده نمایید.