به گزارش واحد روابط عمومی شرکت نفت و گاز سرو شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در عملیات تعمیرات اساسی واحد احیا خود از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده نمود. ریفورمر گوهر مجتمع توسعه آهن و فولاد گل­گهر بعنوان شانزدهمین ریفورمر فولادی است که با کاتالیست های نفت و گاز سرو به بهره برداری می رسد.

مجتمع توسعه آهن فولاد گل­گهر دارای دو سوپرمگامادول بوده که از ظرفیت تولید 3.7 میلیون تن آهن اسفنجی در سال برخوردار است که بعنوان یکی از قطب های تولید آهن اسفنجی در کشور و یکی از پیشرفته ترین واحدهای تولید آهن و فولاد در سطح منطقه شناخته می شود. بطوری که در سال 1396 با نگاه ملی و حمایت مدیران این شرکت، مگاریفورمر واحد کوثر مجتمع توسعه آهن و فولاد گل­گهر با کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو به بهره برداری رسید؛ و در ماه جاری نیز برای دومین بار و اینبار در مگاریفورمر گوهر این مجتمع، شاهد استفاده از کاتالیست های ایرانی و تولیدی شرکت نفت و گاز سرو بودیم.

 این اعتماد ملی به پشتوانه عملکرد درخشان کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در طول دو دهه اخیر به دست آمده است که میتواند یکی از بزرگترین دغدغه مدیران صنایع کشور را در رابطه با تامین کالای استراتژیک و تحریمی برطرف نماید.