تمدید گواهی های ایزو در شرکت نفت و گاز سرو

 

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو علاوه بر آنکه تولیدات خود را بر اساس آخرین متدهای علمی روز جهانی تولید می­نماید و این تولیدات توانسته است سخترین پارامترهای کنترل فرآیندی را با موفقیت پاس کنند.، فرآیندهای کاری در این شرکت منطبق با سیستم مدیریت یکپارچه و کارآمد می باشد که فعالیت های شرکت نفت و گاز سرو را هم سو با خلق ارزش و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و اهداف پایدار منطبق می نماید. این فعالیت ها تحت الزامات مختلف در سطح بین المللی و مکانیسم های کنترلی است که در این زمینه موفق به گذراندن دوره مراقبتی در ممیزی اخذ گواهی استانداردهای مدیریت یکپارچه از مرجع معتبر بین المللی AGS امریکا در حوزه های ISO 9001:2015 - ISO/TS 29001:2010- ISO 14001:2015- ISO 45001:2018 شده است.