هفدهمین کارگاه تخصصی کاتالیست های احیامستقیم آهن درمجتمع فولادگلگهر بامشارکت شرکت های فولاد هرمزگان،کاوه جنوب،غدیر،بردسیر،جهان‌فولاد و شرکت MMTE توسط شرکت دانش بنیان  نفت و گاز سرو برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز سرو پس از استقبال گسترده از محتوای آموزشی کارگاهای علمی شرکت نفت و گاز سرو که با تدریس دکتر مهران رضایی، مدیر مهندسی تحقیقات کاتالیست شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو برگزار شد، اینبار هفدهمین کارگاه تخصصی کاتالیست های هتروژن با رویکرد فرآیند احیا مستقیم آهن در مجتمع گلگهر برگزار شد.