کاتالیست بعنوان یک کالای استراتژیک در صنایع کشور، نقش مهمی در تولید گاز احیا کننده و تولید آهن اسفنجی در صنعت فولاد دارد به طوری که شرکت نفت و گاز سرو بعنوان پیشگام تولید کاتالیست در صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد و بعنوان شرکتی دانش بنیان در این حوزه شناخته میشود.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب، که با عنوان پیشرفته ترین مجتمع فولادی کشور معرفی می شود، با اعتماد به تولید داخل، از کاتالیست های احیا مستقیم آهن تولیدی شرکت نفت و گاز سرو در دو واحد مادول احیا مستقیم خود استفاده نموده است که در فروردین ماه سال 1400 موفق به ثبت رکوردهای جدیدی در تولید آهن اسفنجی نیز شده است. این رکوردهای جدید توسط متخصصین شرکت فولاد هرمزگان جنوب به دست آمده و باعث افتخار آفرینی صنعت فولاد کشور عزیزمان گردید.
نفت و گاز سرو، آرزوی موفقیت روز افزون برای صنعتگران فولاد کشور و به خصوص شرکت فولاد هرمزگان جنوب را دارد.