نشریه تخصصی چیلان که زیرنظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و در حوزه صنعت فولاد فعالیت دارد، در ویژه نامه اقتصادی جدید خود به ارائه گزارش 20 شرکت تولیدکننده و فعال در زنجیره ارزش فولاد پرداخته است که گزارش عملکرد شرکت نفت و گاز سرو ، بعنوان پیشگام تولید کاتالیست در ایران، نیز از زبان مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو، به چاپ رسیده است. در این گزارش علاوه بر شرح عملکرد 6ماهه ، به اهم فعالیت های شرکت نفت و گاز سرو در حوزه نوآوری و فعالیت های آتی این شرکت پرداخته شده است.

دانلود گزارش عملکرد شرکت سرو - در 6ماهه سال 1399 در حوزه فولاد