نیازمندی ها
با توجه به توليدات و فعاليتهاي صورت گرفته در شركت توسعه نفت و گاز سرو نيازمنديهاي در قالب موارد ذيل قابل دسته بندي مي باشد :
1.ماشين آلات خطوط توليد كاتاليست : شامل بالميل ، اكسترودر ، كوره هاي پخت ، دستگاههاي پرس ، ديگهاي بخار و ...
2.تجهيزات مكانيكي : شامل انواع مخازن تك و دو جداره استيل ، قالب و سنبه و ماتريس ، و ....
3.تجهيزات الكترونيكي و آزمايشگاهي : شامل قطعات يدكي براي دستگاههاي GC ، BET ، جذب اتمي ، كوره و اتوكلاو آزمايشگاهي ، انواع گازهاي آزمايشگاهي
4.مواد شيميائي
5.ابزار دقيق : اتوماسيون صنعتي و مونيتورينگ صنايع نفت و گاز .
6.لوله و اتصلات و آهن الات : انواع لوله ، فلنچ و اتصالات استيل انواع نبشي ، قوطي و ورقهاي آهني و استيل .

دانلود فرم