به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و گرامی داشت مقام معلم در کارخانه شرکت نفت و گاز سرو ، مراسمی با حضور مسئولین و پرسنل شرکت نفت و گاز سرو برگزار گردید.

در این مراسم آقای حمیدرضـا قشقایی، رئیس اداره کار شهرستان پاکدشت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر ضمن تبریک روز کار و کارگر را به خبرنگار رسانه سروماندگار گفت:در شهرستان  پاکدشت در واحد های تولید بیش از 100 هزار نفر کارگر مشغول فعالیت هستند که طبق گزارشاتی که به دست بنده رسیده مدیریت شرکت نفت و گاز سرو نسبت به سایر شرکت های فعال در منطقه سطح بالایی از امور رفاهی و پرداخت مطالبات به کارگران را داشته است که هیچ موقع به دنبال تضییغ حقوق کارگران خود نبوده  و همین جا جا دارد از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کادر اداری تشکر کنم .

فیلم مربوط به برگزاری جشن را در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

 

 

 پوشش تصویری