موشن گرافیک عملکرد درخشان نفت و گاز سرو در حوزه پتروشیمی و پالایش

شرکت نفت و گاز سرو به عنوان پیشگام تولید کاتالیست برای صنایع پتروشیمی، پالایش و فولاد توانسته است تاکنون نیاز کاتالیست ۱۹ مجتمع پتروشیمی، ۱۲ مجتمع فولاد و ۶ مجتمع پالایش نفت کشور را با تولیدات خود برطرف نماید. به طوری که در حوزه پتروشیمی این شرکت توانسته است چرخه کاتالیست های فرآیند اوره، آمونیاک، متانول در صنایع پتروشیمی را به طور کامل بومی سازی نموده و نیز در حوزه تولید کاتالیست فرآیندهای تولید گاز اتلین، و صنایع پایین دستی نیز دستاوردهای چشمگیری را برای کشور به ارمغان بیاورد.