شرکت نفت و گاز سرو بعنوان پیشگام در تولید کاتالیست برای صنایع پتروشیمی، پالایش و فولاد، افتخار تولید تمامی کاتالیست های مورد استفاده در واحد امونیاک مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان بعنوان نماد اقتصاد مقاومتی کشور را بدست آورده است. با این توانمندی ایجاد شده ، ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای صاحب این توانمندی شناخته میشود که توانایی تولید تمامی کاتالیست های مورد استفاده در یک فرآیند را دارا میباشد.

تیزر شماره یک:

ایران به جمع کشورهای صاحب دانش فنی تولید کاتالیست های فرآیندی پیوست!

 

 

 
 
ویدیوی شماره دو:
 

افتتاح مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان با کاتالیست های ساخت ایران

 

 

 
 
 

 تیزر شماره سه:

مستند تولید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان توسط شرکت نفت و گاز سرو