✅جهش به سمت نوآوری؛

بهره گیری از نسل جدید کاتالیست های احیا مستقیم

خدمات نفت و گاز سرو تا کسب بهره‌وری حداکثری ادامه دارد

حربه دامپینگ برای خروج تولیدکنندگان کاتالیست ایرانی از گردونه رقابت

حمایت تمام قد صنعت فولاد از کاتالیست های داخلی

سهم ۵۵ درصدی نفت و گاز سرو در تامین کاتالیست واحد احیا

آموزش حلقه ارزشی بین صنعت فولاد و کاتالیست کشور

 

 

گفتگوی مدیران شرکت نفت و گاز سرو در میزگرد چیلان را در اینجا بخوانید