در حاشیه پنجمین کنفرانس استیل پرایس شرکت نفت و گاز سرو و فولاد خوزستان فصل جدیدی در حوزه کاتالیست های احیا مستقیم آهن را آغاز نمودند. این همکاری با امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه ساخت کاتالیست های بهبود یافته احیا مستقیم آهن با مشارکت دو شرکت انجام پذیرفت.

محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان با اعلام این همکاری گفت: صنعت فولاد کشور شاهد بومی سازی کاتالیست های احیا مستقیم آهن توسط متخصصین شرکت نفت و گاز بوده است، این دستاورد بزرگ مرهون نگاه ملی و عزم راسخ و حمایت های شرکت فولاد خوزستان و مدیران این مجموعه در طول دو دهه اخیر بوده است.

کشانی با اشاره به آغاز فصل دوم همکاری های مشترک فولاد خوزستان با نفت و گاز سرو افزود: شرکت فولاد خوزستان و شرکت نفت و گاز سرو بر همکاری های مشترک جهت توسعه دانش فنی تولید کاتالیستهای احیا مستقیم آهن تاکید دارند. و هر دو شرکت همکاری همه جانبه ای را در زمینه دانش فنی و به منظور ارتقای سطح کیفی تکنولوژی به عمل خواهند آورد.

مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: شرکت نفت و گاز سرو با هدف تولید نسل جدید کاتالیست های احیا مستقیم آهن و نمونه های بهبود یافته و شرکت فولاد خوزستان نیز در رابطه با بارگذاری محصولات جدید در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی همکاری متقابل خواهند داشت. دو مجموعه سعی دارند در حوزه تست، آزمایش و پایش نتایج عملکرد کاتالیست ها همکاری متقابل و مستمر داشته باشند.

وی در پایان اشاره نمود: این تفاهم نامه به منظور تعمق و تداوم روابط تخصصی و تجاری شرکت های شرکت فولاد خوزستان و نفت و گاز سرو به امضاء طرفین رسید.