مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو در جلسه دیدار با ریاست جمهوری که با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همراه گردید حضور یافت.  در خلال جلسه برگزار شده، رئیس جمهور کشور از دستاوردهای کاتالیستی این شرکت بازدید بعمل آورد. 

این رویداد با پوشش رسانه ای گسترده ای توسط رسانه های کشور همراه گردید. شرکت نفت و گاز سرو با تولیدات خود توانست با تولیدات خود ایران را به جمع تولیدکنندگان محصولات های تک و استراتژیک کاتالیست اضافه نماید.