شرکت نفت و گاز سرو به عنوان پیشگام تولید محصولات های - تک در ایران باعث شد تا نام کشور ایران به جمع سازندگان کاتالیست در جهان اضافه شود. از اینرو این شرکت بعنوان طلایه دار صنایع دانش بنیان همواره مورد توجه رسانه های ملی قرار داشته است. بر بنیان دانش، برنامه ای علمی آموزشی است که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته می شود. سری جدید این برنامه با معرفی شرکت نفت و گاز سرو آغاز گردید. در فایل تصویری پوشش رسانه ای مربوطه قرار گرفته است.