برگزاری شانزدهمین کارگاه تخصصی کاتالیست‌های هتروژن

به گزارش دنیای اقتصاد: نفت و گاز سرو شانزدهمین کارگاه تخصصی در حوزه صنایع پتروشیمی کشور را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز سرو، شانزدهمین دوره آموزشی کاتالیست‌های هتروژن برای صنایع پتروشیمی کشور به میزبانی این شرکت دانش‌بنیان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود. این دروه با حضور مدیران و متخصصان شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی رازی و شرکت پتروشیمی متانول کاوه و با تدریس پروفسور مهران رضایی برگزار خواهد شد. شرکت نفت و گاز سرو طی سه سال گذشته طبق رسالت خود بر مبنای ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه واحدهای مصرف‌کننده کاتالیست‌های هتروژن، با هدف ارتقای سطح علمی و توان متخصصان کشور برای استفاده بهینه از کاتالیست‌های واحدهای تولیدی کشور و آشنایی با شرایط و عوامل موثر در عملکرد کاتالیست دوره‌های فوق را برای نخستین بار برگزار می‌کند.

 

لینک خبر:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3328717-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86