به گزارش معدن نیوز ، بزرگترین مگا مدول خاورمیانه با کاتالیست های نفت و گاز سرو در گلگهر اجرا می شود.بزرگترین مگا مدول منطقه با کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در واحد فولاد سازی گلگهر اجرا می شود.
امیر هومن کریمی وثوق مدیر عامل نفت و گاز سرو در گفتگو با معدن ۲۴ گفت: بزرگترین مگا مدول منطقه با کاتالیست ایرانی در واحد فولاد سازی گلگهر بزودی بار گذاری می شود.

وی تصریح کرد:کاتالیست ایرانی در صنعت فولاد کشورسبب کاهش هزینه ها شده است چراکه درگذشته هر کیلو کاتالیست ۱۷ یورو از خارج از کشور برای فولاد ساز تامین می شد اما این رقم با تلاش تامین کنندگان ایرانی هم اکنون به ۱۱ یورو کاهش یافته است.
کریمی اظهارداشت: ۳۰ درصد کاتالیست مورد نیاز صنعت فولاد کشور توسط شرکت نفت و گاز سرو تامین می شود و این مهم سبب شده تا واردات این محصول به صفر برسد.