طرح فولاد بافق به عنوان یکی از طرح های هشتگانه شرکت ملی فولاد ایران که در سال 1390 به بخش خصوصی واگذار گردید، در هفته جاری با کاتالیست های تولید داخل شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو بارگذاری گردید.  در این پروژه مدیران مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با نگاه ملی و حمایت از تولید کالاهای دانش...