انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

کسب رتبه برتر جشنواره جوان خوارزمی توسط محققین شرکت نفت و گاز سرو

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور مقامات دولتی برگزار شد. که این مراسم با افتخار آفرینی محققین شرکت دانش بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو همراه بود.

طرح تولید کاتالیست شیفت دما بالای شرکت نفت و گاز سرو توانست رتبه نخست پژوهش های بنیادی جشنواره جوان خوارزمی کشور را به خود اختصاص دهد.