انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

ایمنی و بهداشت

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است كه بامسائل بهداشت محیط كار و سلامتی افرادی كه به كار گمارده می شوند سروكاردارد

هدف بهداشت حرفه ای 

ارتقاء عالی ترین درجه ممكن وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی كاركنان و جلوگیری از بوقوع پیوستن هرگونه حادثه برای آنان از مهمترین هدف های بهداشت حرفه ای است كه این امر با بكار بستن روشها و اجرای دستورالعملهای ایمنی وبهداشتی در محیط كار عملی خواهد بود و مهمترین اقدام در این زمینه شناسایی وارزیابی خطرات موجود در محیط كار و سپس ارائه راهكارهای مناسب جهت حذف و یا كنترل عوامل خطرزا و نهایتاً نیل به اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای خواهد بود. 

   بهداشت‌ حرفه‌ای‌ از جمله‌ با ارزشترین‌ دارائیهای‌ افراد جوامع‌ و كشورها است‌ كه‌ بعنوان‌ یك‌ استراتژی‌ با اهمیت‌ نه ‌تنها سلامتی‌ شاغلین‌ رادرنظر می‌گیرد بلكه‌ تاثیر مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دربهره‌وری‌ و كیفیت‌ محصولات‌، انگیزش‌ كار ، رضایت‌ شغلی‌ و كیفیت‌ كل‌ زندگی‌ افراد جامعه‌ دارد. در بهداشت‌ حرفه‌ای‌ همه‌ مسایل‌ بهداشتی - پزشكی‌ و ایمنی‌ پیشه‌ های‌ گوناگون‌ مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد و همواره‌ تلاش‌ براین‌ است‌ كه‌ ازتاثیر سوء عوامل‌ آسیب‌زا، ازعوامل‌ فیزیكی‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شیمیایی، زیست‌ شناختی‌ و ارگونومیك‌ بر فرد جلوگیری‌ شود. در این‌ رشته‌ كوششها بسوی‌ پیشگیری‌ از بیماریها و حوادث‌ ناشی‌ از كار جهت‌ یافته‌اند زیرا باور بر این ‌است‌ كه ‌بیشتر بیماریهای‌ شغلی‌ اگر درمان‌ شدنی‌ نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پایان‌ زندگی‌ گریبانگیر فرد خواهند بود.


فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای:

1. نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری كادر تحت سرپرستی و آگاهی لازم از وضعیت مربوطه به آنها. 

2. انجام مطالعات به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای محیط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای صاحبان مشاغل در شاخه صنعت معدن، كشاورزی، خدمات و جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای زیربط. 

3. پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری و بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ناشی از كار از طریق نظارت بر انجام معاینات دوره ای. 

4. آگاهی از مواد اولیه مصرفی، مواد بینابینی تولید شده ، مواد اولیه و روشهای تولید مختلف به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط كار. 

5. شناخت عوامل زیان آور محیط كار كه به نحوی به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد از طریق بازرسیهایی كه از كارگاهها و كارخانجات به عمل می آید. 

6. بررسی و شناخت كارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تعیین الویت جهت برنامه های در دست اقدام . 

7. نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای بهداشتی. 

8. نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی محیط كار و جمع آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله و فاضلابهای واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات و تأسیسات بهداشتی محیط كار. 

 

دریافت فایل پاورپوینت ایمنی