انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

دستاوردهای مرکز تحقیقات GTL

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو از سال 1378 فعالیت خود را در زمینه تولید و توسعه دانش فنی این فرآیند آغاز نموده است. پس از حدود 2 سال تحقیق و پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی، کار طراحی و ساخت اولین واحد پایلوتGTL  آغاز و طی 6 سال، 3 طرح از آن را به منظور بهینه نمودن عملکرد فرآیند اجرا نموده است که نهایتاً واحد بهینه سازی شده در سال 1390 توسط وزرای وقت  نفت و صنعت ، معدن و تجارت رونمایی گردید.

هم اکنون این شرکت به عنوان ششمین شرکت دارنده دانش فنی GTL در کنار شرکت هایی چون Sasol, Shell, Exxon Mobile, Stat Oil& Petro-SA قرار گرفته است.

علاوه بر این، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو طراحی مهندسی پایه این فرآیند در مقیاس تولیدی یک هزار بشکه در روز را نیز به انجام رسانیده است.  

اکنون این شرکت با همت پژوهشگران و متخصصان متعهد ایرانی با دستیابی به دانش فنی فرآیند GTL و تولید کاتالیستهای این فرآیند، احداث واحد نیمه صنعتی  GTL با ظرفیت روزانه یک بشکه محصول از گاز طبیعی (به روش بستر ثابت)را با موفقیت رو نمایی نموده است. 

مرکز تحقیقات GTL