انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

پروژه ها

•کاتالیست های دارای دانش فنی تولید:

-كاتاليست Aromatization

-زئوليتهاي ZSM11, ZSM-5 و MCM-22 ، Beta ، SAPO-11 ، Nay ، 13-X،

3-A   ، 4-A،5-A به منظور توليد انواع پايه كاتاليست و جاذب‌هاي صنعتي

-كاتاليست ATR براي استفاده در واحد توليد گاز سنتز در واحد‌هاي صنعتي GTL

-كاتاليست آهن پودري براي استفاده در راكتور F.T دوغابي

-كاتاليست كبالت پودري براي استفاده در راكتور F.T دوغابي

-كاتاليست كبالت گرانولي براي استفاده در راكتور F.Tبستر ثابت

-كاتاليست‌هاي Hydro isomerization و Hydrocrackingبراي استحصال روغن موتور مرغوب از اسلاك واكس

-پايه‌ كاتاليست گاما آلومينا براي ساخت انواع كاتاليست‌هاي مورد استفاده در صنايع مختلف نفت، گاز و پتروشيمي

-پايه‌ كاتاليست آلفا آلوميناي مقاوم در برابر حرارت تا 1700 درجه سانتيگراد

-كاتاليست Cobalt-Molybdenum براي گوگردزدايي از گاز طبيعي و مايعات نفتي

-جاذبActivated Zinc Oxide

-كاتاليست كبالت كروي فعال بر پايه آلومينا جهت سنتز فيشر تروپش

•کاتالیست های در مرحله تدوین دانش فنی تولید:

این شرکت در حال حاضر پروژه تدوین دانش فنی برای شش کاتالیست پرمصرف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در دست اجرا دارد که از درصد پیشرفت قابل توجهی برخوردار می باشد.

این کاتالیست های به شرح ذیل می باشند.

-Ammonia Synthesis Catalyst

-Methanation Catalyst

-Prereforming  Catalyst

-Sulfuric Acid Synthesis Catalyst

-Paraffin Dehydrogenation Catalyst

-Acetylene Hydrogenation Catalyst

-CCR Catalyst