انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

خدمات آزمایشگاهی

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با در اختیار داشتن به روزترین و دقیق ترین تجهیزات آزمایشگاهی و به منظور یاری رساندن به سایر فعالان این عرصه ،خدمات آزمایشگاهی ذیل را ارائه می نماید:

آنالیز احیاء برنامه ریزی شده دمایی (TPR)

آنالیز اکسایش برنامه ریزی شده دمایی (TPO)

آنالیز دفع سطحی برنامه ریزی شده دمایی (TPD)

آنالیز اندازه گیری سطح ویژه (BET)

آنالیز جذب شیمیایی

آنالیز جذب اتمی

بررسی عملکرد کاتالیست های ناهمگن

آنالیز تعیین مقاومت خردایش کاتالیست های ناهمگن