انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

معرفی

 واحدتحقیقات شرکت سرو بابهره گیری ازدانش متخصصان وکارشناسان توانمندخود توانسته پیشرفتهای قابل توجهی را در زمینه تولید انواع کاتالیستها کسب نمایدتا آنجاکه این واحد هم اکنون درکلیه مسائل فنی فرآیند  های کاتالیستی و نحوه استفاده آنها در واحدهای فولادی،پالایشگاهی و پتروشیمی،به مجتمعهای مختلف به ارائه مشاوره می پردازد.

ازدیگرفعالیتهای این واحد، تحقیقات در راستای تولیدکاتالیستهای جدید میباشد .ضمناً این واحد با در اختیار داشتن مجهزترین دستگاهها وتجهیزات آزمایشگاهی، توانایی انجام کلیه آزمایشهای فیزیکی ، شیمیایی وراکتوری را دارد. به صورت خلاصه می توان توانمندی های واحد تحقیقات را در بخش های زیر بیان نمود:

1.تعیین کلیه مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع مختلف کاتالیست ها و جاذب ها

2. انجام تست های راکتوری برای فرآیند های مختلف کاتالیستی در شرایط عملیاتی متفاوت 

3.بررسی مقایسه ای شرایط عملکرد کاتالیست های مختلف برای یک فرآیند و ارائه تحلیل فنی و علمی برای انتخاب کاتالیست با عملکرد بالاتر

4.مهندسی معکوس کاتالیست های مورد نیاز صنایع مختلف

5.تدوین دانش فنی ساخت کاتالیستهای فرآیند های مختلف در مقیاس آزمایشکاهی

6.تبدیل دانش فنی ساخت کاتالیست از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس پایلوت

7.طراحی تجهیزات و خط تولید کاتالیست در مقیاس صنعتی

8.تعیین سینتیک واکنش های مختلف کاتالیستی

9.مدلسازی و شبیه سازی فرآیند های مختلف کاتالیستی

10.ارائه مشاوره فنی در زمینه بهبود و افزایش ظرفیت واحدهای مختلف