انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

اهداف

هدف از تاسیس این آزمایشگاه، تحقیقات پیرامون سنتز کاتالیستهای مصرفی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و بهبود کاتالیست های تولیدی و پشتیبانی فنی خط تولید و در راستای خودکفایی و ایجاد دانش فنی کاتالیست های مورد نیاز واحد صنعتی می باشد. سامانه ی آزمون کاتالیست های تولیدی که خروجی آن بصورت پیوسته توسط دستگاه کروماتوگراف گازی آنالیز می شود، مزیت ویژه ای جهت تست انواع مختلف کاتالیست ها در فرآیند های مختلف فراهم نموده که از جمله آن می توان به فرآیند های زیر اشاره نمود:

 • واکنش ریفرمینگ با بخار آب
 • واکنش ریفرمینگ ثانویه
 • واکنش احیاء مستقیم آهن
 • واکنش پلاتفرمینگ
 • واکنش شیفت دما بالا
 • واکنش شیفت دما پایین
 • واکنش هیدروژناسیون استیلن
 • واکنش دی هیدروژناسیون پارافین ها
 • واکنش تولید اسید سولفوریک
 • واکنش سنتز آمونیاک
 • واکنش پیش ریفرمینگ
 • واکنش متاناسیون
 • واکنش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی برای تولید گاز اندوترمیک