انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

معرفی

 كاتاليست‌هاي توليدي اين شركت در مقايسه با نمونه‌هاي خارجي، از كيفيت مطلوب و کاملا قابل رقابت برخوردار مي‌باشد که این امر از نتایج به دست آمده از واحدهایی که از کاتالیست های تولیدی این شرکت استفاده نموده اند، اثبات می گردد. 

 اين شركت طي یک دهه گذشته موفق به ساخت و تولید انواع كاتاليست در مقیاس¬های نیمه صنعتی و صنعتی گرديده است که توليد بخشی از آنها به مرحله صنعتي رسيده است. 

کاتالیست های تولیدی در مقیاس صنعتی


کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخارآب

کاتالیست پتاس دار ریفرمینگ اولیه با بخارآب

کاتالیست فعال احیاء مستقیم آهن

کاتالیست نیمه فعال احیاء مستقیم آهن

کاتالیست خنثی احیاء مستقیم آهن

کاتالیست ریفرمینگ ثانویه

کاتالیست شیفت دما بالا

کاتالیست پلت فرمینگ

کاتالیست متاناسیون

کاتالیست پیش ریفرمینگ

کاتالیست سنتز اسید سولفوریک

کاتالیست سنتز گاز اندوترمیک

کاتالیست های دارای دانش فنی تولید

كاتاليست ATR براي استفاده در واحد توليد گاز سنتز در واحد‌هاي صنعتي GTL

كاتاليست آهن پودري براي استفاده در راكتور F.T دوغابي

كاتاليست كبالت پودري براي استفاده در راكتور F.T دوغابي

كاتاليست كبالت گرانولي براي استفاده در راكتور F.Tبستر ثابت

پايه‌ كاتاليست گاما آلومينا براي ساخت انواع كاتاليست‌هاي مورد استفاده در صنايع مختلف پالایش و پتروشیمی

پايه‌ كاتاليست آلفا آلوميناي مقاوم در برابر حرارت تا 1700 درجه سانتيگراد

کاتالیست سنتز آمونیاک

کاتالیست دهیدروژناسیون پارافین ها

کاتالیست هیدروژناسیون استیلن

کاتالیست CCR

کاتالیست ایزومریزاسیون

 

دانلود کاتالوگ

واحد تولید کاتالیست